อย่ารอให้รักจากไป

Posted: 03/11/2009 in ความรัก กลอน
อย่ารอให้รักจากไป แล้วจึงเข้าใจว่ารักกัน

…ท่ามกลางความห่างไกล…
พอชีวิตออกเดินทาง
ความรักก็ถูกกั้นกลาง
ให้ห่างด้วยระยะทาง ถ้าคนหนึ่งหวั่นไหว
อีกคนต้องหนักแน่น แล้วสิ่งที่เรากลัวก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น
 

แค่ความไม่เข้าใจเพียงเล็กน้อยในเวลาไม่นาน

ความรัก กลอนรัก

ความรัก กลอนรัก

 

 “บนความห่างไกล ถ้าใจไม่หนักแน่น
สิ่งที่เรากลัวมักเกิดขึ้นเสมอ”
บางจังหวะของชีวิต
เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่
ถ้าต้อง ห่ า ง ไ กล………………… จงปล่อยชีวิต
ปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระ
ด้วยความเชื่อมั่นและไว้ใจ
แล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง

 “ถ้าเราไม่กลัว
สิ่งที่เราเคยกลัวก็จะไม่เกิดขึ้น
เพราะสิ่งนั้นรู้ว่าเสียเวลาเปล่า
กับการพยายาม
ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ร ะ ห ว่ า ง เรา”ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้
หากต้องอยู่ท่ามหลางความห่างไกล
คงไม่มีประโยชน์และไม่มีความสุข
ถ้าอยู่อย่างกังวลถึงคนข้างหลัง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s